skip to Main Content
0497 02 09 55  info @ logopediejenny.be

Eerste stap : aanmelding

Op eigen initiatief of na doorverwijzing door school, CLB, huisarts, orthodontist/tandarts… kunt u een afspraak maken. Dit gebeurt meestal telefonisch waarbij een afspraak wordt gemaakt voor een eerste gesprek en onderzoek. Indien u nog geen voorschrift voor een logopedisch bilan (aanvangsonderzoek) heeft, moet u eerst een afspraak maken bij uw geneesheer-specialist (kinderarts, NKO-arts,… ). Bel gerust even indien u hierover specifieke vragen heeft.

Tweede stap : intake gesprek + logopedisch onderzoek

Tijdens een eerste afspraak worden de problemen, de voorgeschiedenis, enz… besproken en in kaart gebracht. Daarna vindt het aanvangsonderzoek plaats. Met uw goedkeuring worden ook gegevens van derden opgevraagd.

Derde stap : advies

Na het onderzoek worden de resultaten van de tests besproken en wordt bekeken of het opstarten van therapie al dan niet noodzakelijk is. Ik neem met u de terugbetalingsmogelijkheden, de praktische afspraken, enz… door. U krijgt een schriftelijk verslag van de onderzoeksresultaten.

Vierde stap : voorschrift

Indien tijdens het adviesgesprek besloten wordt om therapie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak met de geneesheer-specialist. Met het onderzoeksverslag  kan u een voorschrift voor logopedische therapie bekomen. Dit is nodig in functie van terugbetaling.

Vijfde stap: aanvraag tot terugbetaling

Uw dossier met het medisch attest, het aanvraagformulier en het logopedisch verslag wordt door mij overgemaakt aan uw mutualiteit. De adviserend-geneesheer van uw mutualiteit beslist of de therapie terugbetaald wordt. Indien dit niet het geval is kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.

Zesde stap: start therapie

De logopedische therapie kan van start gaan. We zoeken een vast moment per week (meestal 2x 30 min of 1x 60 min per week) waarop de sessies kunnen doorgaan. 

Back To Top