skip to Main Content
0497 02 09 55  info @ logopediejenny.be

Als geconventioneerd logopediste houd ik mij aan de tarieven die worden bepaald door het RIZIV:

Behandeling
€ 28,33/30 min

Terugbetaling

Naargelang de resultaten van het onderzoek weet u op welke vorm van terugbetaling u recht heeft. Enerzijds is er terugbetaling via het RIZIV. Hierbij wordt 75% van het betaalde bedrag terugbetaald. Als er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dit verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om deze tarieven te kennen neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Meer info hierover kan u terugvinden op de website van het RIZIV

(Vermelde honoraria zijn onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen van overheidswegen.)

Back To Top