skip to Main Content
0497 02 09 55  info @ logopediejenny.be

Even kort over mezelf.

Mijn naam is Jenny van den Brandt, in 2004 studeerde ik af aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Sindsdien werk ik als zelfstandig logopediste voornamelijk met kinderen die spraak- taal- of leerstoornissen hebben.

Ik combineerde dit ook een tijdje met een aantal uren in het buitengewoon onderwijs, waar ik kinderen met een verstandelijke beperking begeleidde, al dan niet in combinatie met een autisme spectrum stoornis.

Met deze ervaring besloot ik om te starten met een eigen praktijk aan huis.

Ik heb mij toegelegd op de behandeling van:

  • vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • leerstoornissen: o.a. dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
  • myo-functionele therapie, vaak in het kader van orthodontische aanpassingen
  • articulatietherapie

Voor andere problemen kan u bij mij terecht voor informatie en kan ik u, indien nodig, doorverwijzen naar collega’s of gespecialiseerde instanties.

Mocht u bovenstaande moeilijkheden of problematieken vermoeden of vaststellen, bent u vrij om naar mij door te verwijzen of contact op te nemen voor verder specifiek onderzoek en eventuele behandeling.

Dit kan via het aanmeldingsformulier of deze contactgegevens.

Back To Top