skip to Main Content
0497 02 09 55  info @ logopediejenny.be

Articulatiestoornissen
Bij articulatiestoornissen worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het komt soms zelfs voor dat meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd. We spreken dan van een meervoudige articulatiestoornis. Wanneer uw kind bijvoorbeeld de “S” niet goed kan uitspreken benoemen we dat wel eens als “lispelen”.

Of wanneer het van een “R” een “L” maakt, “rood” wordt dan “lood”, of wanneer de “K” een “T” wordt, enz…

Taalstoornissen
De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling).
Bij sommige kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of een afwijkend verloop. De stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik treffen.

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling bij problemen met:

  • het taalbegrip, het kind heeft moeite om de gesproken taal te begrijpen.
  • de taalvorm, kinderen vormen korte en ongestructureerde zinnen en hebben moeite met correcte woordvorming (foutieve meervoudsvorming, werkwoordsvervoeging).
  • de taalinhoud, kinderen hebben een te kleine woordenschat en het begrijpen en vertellen van verhalen is moeilijk, woordvindingsproblemen.


Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals bijvoorbeeld een algehele ontwikkelingsachterstand, gehoorsproblemen en problemen met auditieve verwerking. Ook kunnen sociale factoren een rol spelen zoals bijvoorbeeld het taalaanbod thuis en kindeigen factoren.
Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Back To Top